El Projecte Comunitat en Xarxa

Claus pedagògiques


  • Les activitats i feines proposades estan dissenyades seguint els criteris del Disseny Universal d’Aprenentage (DUA).
  • Es posen en pràctica les competències específiques i els sabers propis de l’àrea.
  • Es treballa l’adquisició de valors positius, el pensament crític i la conciència sobre els Objectius de desenvolupament Sostenible.

i a més...

Els materials s’ofereixen estructurats per blocs o per unitats.

Escull el projecte que més s’adeqüi a les teves necessitats i les del teu alumnat!


Comunitat en Xarxa

Recorregut pedagògic basat en el mètode constructivista de les 5E per a les ciències

Comunitat en Xarxa
1
Engeguem, per activar els coneixements previs.
Engeguem
Cada unitat didàctica comença per una pregunta i amb una proposta que permet a l’alumnat contextualitzar el que aprèn, incloent els sabersi les competències que s’hi treballen.
Observo - Penso - Em pregunto
Rutina de pensamentque movilitza idees prèvies.
Comunitat en Xarxa
2
Explorem, per contrastar les idees prèvies amb la realitat.
Comunitat en Xarxa
3
Expliquem amb el suport d’il·lustracions, vídeos, esquemes i amb activitats relacionades amb les competències específiques.  
Comunitat en Xarxa
4
Elaborem, a través d’una activitat col·laborativa l’alumnat aplica allò que ha après i adquireix noves habilitats.
Comunitat en Xarxa
5
Exercitem, amb un conjunt d’activitats perquè l’alumnat sintetitzi, consolidi i apliqui sabers i competències.
Comunitat en Xarxa