CONNECTA
amb el projecte

en Xarxa
Edubook en Xarxa permet una integració àgil, ràpida i senzilla amb Moodle i Google Classroom
Google Classroom Moodle
en Xarxa

Projecte en Xarxa

El nou projecte de Vicens Vives per a la Educació Secundària , té com a objectiu principal desenvolupar en l'alumnat les capacitats imprescindibles per afavorir la construcció de coneixement.

en Xarxa
en Xarxa
en Red En tot el projecte es treballen de manera transversal els Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS).