El projecte Comunitat en Xarxa

Claus pedagògiques


  • Les activitats i tasques proposades estan dissenyades seguint els criteris del Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA).
  • Es posen en pràctica les competències específiques i els sabers propis de l’àrea.
  • Es treballa l’adquisició de valors positius, el pensament crític i la conciència sobre els Objetius de Desenvolupament Sostenible.

i a més...

Els materials s’ofereixen estructurats per blocs o per unitats.

Escull el projecte que més s’adeqüi a les teves necessitats i les del teu alumnat!


Comunitat en Xarxa

Recorregut pedagògic estructurat en 4 fases

Comunitat en Xarxa
1
Comencem, per activar els coneixements previs.
Comunitat en Xarxa
Comencem
La fase de presentació inclou uns elements gràfics que es treballen amb una rutina de pensament que permet a l’alumnat activar els seus coneixements previs.
Comunitat en Xarxa Repte

Plantejament del repte a partir d’una situació d’aprenentatge que es treballa al llarg de tota la unitat. A través del repte es vinculen els continguts i competències de la unitat a un context real perquè l’alumnat contextualitzi i visqui el seu aprenentatge.
2
Desenvolupem, on es treballen els continguts a través de diverses tipologies d’activitats.
Comunitat en Xarxa
Desenvolupem
En aquesta segona fase es desenvolupen els sabers i les competències. Les activitats, classificades en funció dels processos cognitius, permetran la contextualització dels fets.
Comunitat en Xarxa Recorda, tens un Repte!

Al llarg d’aquestes pàgines l’alumnat trobarà els continguts que cal tenir en compte per resoldre el repte.
Comunitat en Xarxa
Resolc el Repte! disposa de tots els elements necessaris, organitzats, per la resolució final del repte.
3
Consolidem. Activitats finals per consolidar els sabers i les competències que defineix el currículum.
Comunitat en Xarxa
4
Avaluem els sabers i les competències treballats.
Comunitat en Xarxa
Avaluem
A la part final avaluem els sabers i les competències treballades i realitzem una autoavaluació a través de rúbriques perquè l’alumnat prengui consciència del seu propi aprenentatge.