Materials per a l’alumnat Comunitat en Xarxa
Batxillerat - COMUNITAT VALENCIANA
Comunitat en Xarxa
Comunitat en Xarxa

Llengua i Literatura 1


Llengua i Literatura del projecte Comunitat en Xarxa segueix les mateixes claus pedagògiques iniciades a l’àrea de Llengua i Literatura de l’etapa de Secundària.

Comunitat en Xarxa
COMENCEM
 • Situació d’aprenentatge contextualitzada.
 • Descobriment dels fils i ancoratges en la literatura i la seua relació amb l’actualitat.
 • Laboratoris de gramàtica competencial.
 • Activitats de reflexió sobre la llengua.
DESENVOLUPEM
 • Desenvolupament de sabers curriculars: història de la literatura, reflexió lingüística i sociolingüística.
 • Desenvolupament de les competències específiques.
 • Producció, comprensió i interacció oral i escrita en diferents àmbits.
 • Desenvolupament de la lectura literària autònoma i guiada.
 • Treball transdisciplinari en la producció de textos de diversos àmbits: història, ciència, comunicació...
 • Estudi de la gramàtica des de l’ús, a través de processos de recerca i de reflexió.
 • Ètica i estima per la diversitat lingüística.
 • Inclusió d’activitats relacionades amb els ODS.
CONSOLIDEM
 • Comentari de text.
 • Guies de lectura.
 • Síntesis (resums i esquemes) de les unitats didàctiques.
 • Aplicació de sabers adquirits.
AVALUEM
 • Avaluació digital de competències específiques.
 • Activitats autocorrectives.
 • Activitats obertes i tancades.
 • Solucionari amb respostes raonades dels autors.
ANNEX
 • Material multimèdia (àudios y vídeos).
 • QRs amb fils i ancoratges de sabers (on es relaciona la història de la literatura amb la realitat actual de l’alumnat).