Materials per a l’alumnat Comunitat en Xarxa
Batxillerat - COMUNITAT VALENCIANA
Comunitat en Xarxa
Comunitat en Xarxa

Història del Món Contemporani


Història del Món Contemporani del projecte Comunitat en Xarxa segueix les mateixes claus pedagògiques iniciades a l’àrea de Geografia i Història de l’etapa de Secundària.

Comunitat en Xarxa
COMENCEM
 • Situació d’aprenentatge contextualitzada.
 • Coneixements previs.
 • Debat ahir-avui (relació passat-present).
DESENVOLUPEM
 • Inclusió de documents i activitats de Reptes de Futur relacionats amb els ODS.
 • Desenvolupament de sabers associats a competències en pàgines monogràfiques (Laboratori d’Història).
 • Inclusió d’activitats grupals.
 • Desenvolupament de diferents processos cognitius (comprensió, anàl·lisi, raonament).
 • Visibilitat de la dona, com a col·lectiu o com a personatge rellevant.
 • Síntesi (esquema) de la unitat.
APLIQUEM
 • Desenvolupament i aplicació del mètode de treball històric (procediment).
 • Anàl·lisi de l’impacte del passat en el present.
 • Tractament de la Història en els mitjans de comunicació.
 • Projectes col·laboratius (producte final).