Adaptat a la LOMLOE

CONNECTA
amb el projecte

     És un projecte que compleix amb la nova normativa curricular i parteix del plantejament de situacions d'aprenentatge i reptes on es contextualitzen els sabers. Fomenten que l'alumnat sigui capaç d'analitzar, raonar i qüestionar la informació amb una actitud activa, autònoma i compromesa.

     Proposen un aprenentatge integrat de sabers i competències perquè l'alumnat aconsegueixi de manera plena el perfil de sortida. Fomenten el respecte i la igualtat de gènere. Inclouen un plantejament transversal de la sostenibilitat i el desenvolupament humà vinculat i compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

     Apliquen el Disseny Universal de l'Aprenentatge (DUA) per a una educació inclusiva, oferint un enfocament personalitzat i adaptat a les necessitats de l'alumnat.

Comunitat en Xarxa

Descobreix els diferents projectes de Secundària de

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
 

MATEMÀTIQUES
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA
 

FÍSICA I QUÍMICA
 

VALORS
 

FILOSOFIA
 

Descobreix els diferents projectes de Batxillerat de

LLENGUA I LITERATURA
COMUNITAT VALENCIANA

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
COMUNITAT VALENCIANA

Comunitat en Xarxa Al decurs de tot el projecte es treballen de manera transversal els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats per la Unesco.